Jaarverslag Ressort Wonen 2022

Welkom bij Ressort Wonen! Het jaar 2022 had best wat uitdagingen. Soms speelden die achter de schermen, bijvoorbeeld rond ons nieuwe automatiseringssysteem. Andere waren meer zichtbaar en hadden te maken met de woningen of de woonomgeving van onze huurders. Projecten voor groot onderhoud en onze nieuwbouw aan Welgelegen, zijn hier goede voorbeelden van. Ook de stap naar Brielle en Vierpolders was opvallend. We konden 295 nieuwe huurders verwelkomen: een forse toename van de woningvoorraad. Op deze speciale Jaarverslag 2022 website lees je deze highlights én vele van onze andere activiteiten in het vorig jaar. Veel lees- en kijkplezier.

Fijn wonen in

Rozenburg & Brielle

Woningen van Ressort Wonen

Iedereen wil fijn wonen, ook als je een krapper inkomen hebt. Onze woningen zijn betaalbaar, duurzaam én zijn er in verschillende soorten en prijsklassen. Van eengezinswoningen tot etagewoningen en appartementen met of zonder lift. Onze woningen stonden eerst alleen in Rozenburg. Sinds 2022 hebben wij ook huurwoningen in Brielle. Zo is er voor iedereen een woning van zijn of haar keus.

Eengezins-woningen

Eengezinswoningen

Etagewoningen met lift

Etagewoningen met lift

Etagewoningen zonder lift

Etagewoningen zonder lift

Eengezins-woning

Eengezinswoningen

Etagewoningen met lift

Etagewoningen met lift

Etagewoningen zonder lift

Etagewoningen zonder lift
Gebied Rozenburg
Gebied_Brielle

Nieuwe huurders uit…

Nieuwe huurders

Nieuwe verhuringen

Onze vrijgekomen woningen worden aangeboden via WoonnetRijnmond. Het is dus voor iedereen die een woning zoekt belangrijk dat hij of zij daar ingeschreven staat. Dit kan online via de website van WoonnetRijnmond of we helpen je bij ons op kantoor. Wie het langste ingeschreven staat én voldoet aan alle eisen, is als eerste aan de beurt. Op woningzoekenden met een urgentie na. Bij een toekenning houden we rekening met inkomen, leeftijd en de grootte van het huishouden.

Een woning voor iedereen

Huurders staan centraal en achtergrond of leeftijd speelt bij ons geen rol. Wij hebben een passende woning voor gezinnen, jongeren, mensen met een urgentieverklaring, mindervaliden, senioren én statushouders.
Aantal woningen per huurklasse
We vinden het belangrijk dat Rozenburgers in het dorp kunnen blijven wonen. Ook als zij een ander woningtype nodig hebben. In 2022 werden woningen steeds schaarser. Met de oplevering van 44 duurzame seniorenwoningen aan Welgelegen, willen wij bijdragen aan dit vraagstuk. Het zorgt dat er eengezinswoningen vrijkomen voor gezinnen. Zij maken op hun beurt dan weer ruimte voor starters. Zo’n nieuwbouwproject zorgt dus niet alleen dat er woningen voor een bepaalde doelgroep komen. Maar geeft ook een impuls aan de totale doorstroming op de Rozenburgse woningmarkt.

Kwaliteit & onderhoud

van onze woningen

Wonen met plezier

In een woning die goed onderhouden is, woon je met plezier. Kleine vragen voor onderhoud lossen we daarom snel op, kort nadat huurders een reparatieverzoek indienen. Wij hebben daarvoor een technische vakman in huis, of we schakelen een aannemer in. Groot onderhoud plannen we voor de langere termijn. Dit zijn grotere onderhoudsklussen waarbij we complete complexen aanpakken. We vervangen bijvoorbeeld badkamers, keukens en/of toiletten. Of we vernieuwen daken, vervangen ramen en voeren schilderwerk uit. Bij ons onderhoud speelt duurzaamheid vaak een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan dak- en muurisolatie.
Onderhoud bij nieuwe verhuringen

Onderhoud leeg komende woningen

Regulier reparatie verzoeken

Reparatie verzoeken

Badkamers, keukens en/of toiletten vervangen

Badkamers, keukens en/of toiletten vervangen

Groot onderhoud:

Nieuwe ramen en kozijnen voor De Platen

Groot onderhoud galerijflats aan de Platen
Onderhoud op zijn tijd is natuurlijk hard nodig. En is helemaal fijn als het je woning een stuk duurzamer maakt. De huurders aan de Langeplaat kunnen daar over meepraten, want in 2022 vond er groot onderhoud plaats aan hun woning. Omdat alle ramen en kozijnen zijn vervangen en vernieuwd, zijn de woningen nu beter geïsoleerd. Wel zo prettig in deze tijd!
Lees hier het hele artikel

Dat knapt op aan de Beatrixstraat

In 2022 vernieuwden we acht woningen aan de Beatrixstraat. Daarmee zijn ze een stuk energiezuiniger. Dat is top voor de portemonnee én het woont een stuk fijner. In augustus is het werk begonnen. Twee maanden later waren de huizen gestript. De woningen zijn daarna weer opgebouwd. Met nieuwe dakpannen, kozijnen, vloeren én nieuwe isolatie; verduurzamen zorgt echt voor lagere woonlasten.
Lees hier het hele artikel!
Bekijk hier de video!
Dat knapt op aan de Beatrixstraat

Veilig wonen

Fijn wonen betekent ook veilig wonen! Regelmatig houden wij acties en organiseren events om de veiligheid te vergroten. In 2022 waren er diverse portiek- en galerij-opruim acties. Ook om  vluchtwegen, in geval van nood, vrij te houden. Met posters en flyers waarschuwden we bewoners op het gevaar van spullen op de galerij. Ook organiseerden we voorlichtingsbijeenkomsten, bijvoorbeeld over brandveiligheid.

Veilig wonen, dat wil jij toch ook?

Bewoners aan de Lekstraat in Rozenburg kregen op 8 december 2022 tips en informatie over brandveiligheid en andere noodsituaties. In 2023 organiseren we meer van deze bijeenkomsten voor huurders van onze appartementen. Veiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt. Informatiebijeenkomsten over deze onderwerpen zijn, naast belangrijk, ook gewoon gezellig en zorgt voor saamhorigheid.
Lees hier het hele artikel
Bekijk hier de video
Flyer opgeruimde gebouwen
Iedereen wil veilig wonen, jij toch ook?

Betaalbaar wonen

door verduurzaming

Verduurzamen loont!

Energie index
Betaalbaar wonen is één van onze belangrijkste doelstellingen. Hiervoor moeten de woonlasten omlaag en dat was in 2022 een uitdaging, met name door de hoge energiekosten. Verduurzamen werd daarom in 2022 nóg belangrijker. Dat deden we bijvoorbeeld door te isoleren of door hoogwaardig glas (HR+++) te plaatsen. Soms gebeurde dat grootschalig, bijvoorbeeld aan de Beatrixstraat én in ons nieuwbouwproject aan Welgelegen. Op verschillende andere plekken werkten we ook aan het energiezuiniger maken van woningen.

Welgelegen: 44 moderne woningen voor senioren

“Wat is het mooi geworden!” Een veelgehoorde uitspraak in en rond het nieuwe Welgelegen. Waar eerst verouderde woningen stonden, is in 2022 een prachtig nieuwbouwproject neergezet. Met 44 moderne woningen voor senioren. Heerlijk warm en comfortabel door de energiezuinige installaties en goede isolatie. Via een Timelapse zie je snel hoe de bouw van 0 naar 100 is gegaan!
Lees hier het hele artikel
Nieuw Welgelegen

Beatrixstraat: renovatie van acht woningen

Acht woningen aan de Beatrixstraat kregen een opknapbeurt en zijn vanaf nu een stuk energiezuiniger. Dat is mooi voor de portemonnee én het woont natuurlijk een stuk fijner.
Huisjes Beatrixstraat
Lees hier het hele artikel

Individuele duurzaamheidspakketten

Verduurzaming nemen wij zo veel mogelijk mee in alle groot onderhoudsprojecten. Huurders die al eerder duurzaam aan de slag wilden, konden al in vorige jaren een individueel duurzaamheidspakket aanvragen. In 2022 steeg de vraag naar deze duurzaamheidspakketten. Gasloos koken en zonnepanelen hielpen om de woonlasten te verlagen.
Duurzaamheidspakketten_1

Aanvragen voor elektrisch koken uitgevoerd

Duurzaamheidspakketten_2

Uitgevoerde aanvragen voor zonnepanelen

Duurzaamheidspakketten_3

Aanvragen voor zonnepanelen die uitvoerd worden in 2023 vanwege leveringsproblemen

Tips voor onze huurders

Hoge energiekosten in 2022 maakten dat een aantal huurders hun geldzaken niet op orde konden houden. Wij proberen zoveel mogelijk te helpen, bijvoorbeeld met informatie over mogelijkheden van subsidies via de overheid, met bespaartips en met onze individuele verduurzamingspakketten. Een aantal van die tips vind je hiernaast.
Huurachterstand willen huurders én ook wij zoveel mogelijk voorkomen. Gelukkig konden we de huurstijging in juli 2022 beperkt houden. Hierover spraken we regelmatig met Huurdersvereniging Rozenburg. Ook met een aanpassing in ons huur incassobeleid wisten we huurachterstanden te voorkomen. En we hebben veel persoonlijk contact en maken afspraken met huurders om samen te kijken naar een oplossing. In 2022 had dit wel een opstart nodig omdat het samenhing met de invoering van ons nieuwe primaire systeem.
Zelf energie besparen
Extraatje010 | gemeente Rotterdam
Subsidies | gemeente Voorne aan Zee
Individuele duurzaamheidspakketten

Onze service & dienstverlening

Beoordeling vanuit onze huurders

Hoe ervaren onze huurders onze dienstverlening? En wat voor rapportcijfer zouden ze ons geven? Stichting Kwaliteitszorg Woondiensten Huursector (KWH) heeft ook dit jaar weer onderzocht hoe tevreden onze huurders zijn. Met die informatie kunnen wij onze service verder verbeteren. Zodat iedereen fijn en zorgeloos kan wonen!
In 2022 zijn de rapportcijfers iets gestegen. Hier zijn wij natuurlijk erg blij mee. Het zijn mooie cijfers en in 2023 gaan we er voor om deze cijfers misschien nog meer te verhogen.
Beoordeling van huurders

Oók in 2022: een visitatie

Alle woningcorporaties laten elke vier jaar een visitatie uitvoeren. Dat is een beoordeling door een onafhankelijke commissie volgens een vastgestelde methode. Bij Ressort Wonen was er in 2022 zo’n visitatie. De commissie sprak met onze huurders, belanghebbenden en medewerkers. En kon na die gesprekken rapportcijfers geven: zo hoorden wij wat goed gaat en wat nog beter kan.

Cijfer visitatie
Maatschappelijke prestaties

De deelnemers en de commissie waren positief en gaven ons mooie rapportcijfers. Daar zijn we blij mee en trots op! Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Die pakken we graag op. Zoals de samenwerking met andere woningcorporaties, de individuele communicatie met huurders en de bewonersparticipatie. Dit tillen we na 2022 graag naar een hoger plan.

Visitatierapport

Samen & betrokken

Samen met de huurders

Samen
We maken ons sterk voor een fijne leefomgeving en doen dat samen met onze huurders en andere organisaties in Rozenburg en Voorne aan Zee. In 2022 waren er campagnes en acties, zoals de leefregelcampagne, de portiek/galerij opruimacties en de tuinenacties. Ook is het Rozenburgs Jeugd Surveillance Team (RJST) opgezet: een mooi voorbeeld van onze samenwerking met maatschappelijke instanties en de politie.

Bosseplaat
Leefregelcampagne Bosseplaat
Opgeruimde portiek
Een opgeruimd portiek
Tuinactie
Een goed onderhouden tuin…
Vogelbuurt kent geen grenzen
Rozenburgs Jeugd Surveillance Team
Rozenburgs Jeugd Surveillance Team

Wijkbeheer

Prettig wonen doe je in een fijn huis én een veilige, gezellige omgeving. Daar zetten we ons graag voor in! In 2022 dachten we na over de nieuwe functie van wijkbeheer. We maakten al een start met Jeffrey en Sander. Verschillende activiteiten deden we met de huurders samen, zoals de aanpak van overlast, vervuiling en de inrichting van de buitenruimte. In 2022 hielp de nieuwe wijkscout ons hierbij.
Samen sterk voor een leefbare wijk!

Wijkbeheerder
 De Wijkbeheerder staat voor je klaar

Onze partners

Onze partners

Hoe hebben wij het financieel gedaan?

Inkomsten en uitgaven

Betaalbaar
In 2022 gaf Ressort Wonen meer uit dan dat er inkomsten waren. Dat komt omdat wij in 2022 geen leningen afsloten om de investeringen voor de nieuwbouw te financieren.

Inkomsten en uitgave

Onze plannen voor de toekomst

Overwonderd Wonen in Brielle

Modern
800 nieuwe woningen, waarvan 210 betaalbare sociale huurwoningen voor Ressort Wonen: bij zo’n mooi project mag je best even stil staan vinden wij. Dat gebeurde op maandag 28 november 2022 bij de feestelijke onthulling van het bouwbord voor nieuwbouwwijk Buitenplaats Brielle. Wat nu nog poldergebied is, wordt vanaf 2024 een fijn woongebied voor heel veel mensen.
Met een goed gevoel werden na de onthulling verschillende overeenkomsten getekend op het gemeentehuis van Brielle. Op ons eerste nieuwbouwproject in Brielle zijn we best een beetje trots. Neem ook eens een kijkje op www.buitenplaatsbrielle.nl.
Gebied_Brielle
Buitenplaats Brielle

Op naar 2023!

2022 was een mooi jaar voor Ressort Wonen. Samenwerking, verbetering van onze dienstverlening en kwaliteitsverbetering van onze woningen stond centraal. Deze lijn zetten we in 2023 door, met onze huurders en alle partners zorgen voor een duurzame en comfortabele leefomgeving voor de inwoners van Rozenburg en Voorne aan Zee.
Aandachtspunten