Leefregelcampagne Bosseplaat

Alleen samen kan je zorgen voor woonplezier, goed buurschap en een fijne leefomgeving. Daar weten de bewoners van de Bosseplaat inmiddels alles van. Want hoe zorg je er nou voor dat iedereen fijn kan wonen? Dat begint in ieder geval met het maken van goede afspraken.
Op 21 juni gingen de bewoners van de flat aan de Bosseplaat hierover met elkaar in gesprek. Uit dit gesprek én uit een enquête die de bewoners invulden kwamen onderwerpen naar voren waarover afspraken zijn gemaakt. Die zijn mooi verwoord op een afsprakenbord dat op 17 maart feestelijk werd onthuld.
Benieuwd naar de onthulling? Bekijk de video!
Leefregelcampagne